jueves, 10 de diciembre de 2009

De tod@s e para tod@s

Igualdade de todos os seres humanos Contra a discriminación Dereito á vida, á liberdade e á seguridade persoal Contra a escravitude Contra a tortura e os malos tratos Recoñocemento das persoas como suxeitos de dereitos Igualdade ante a lei Dereito a recorrer ante os tribunais Contra as detencións arbitrarias Dereito a un tribunal imparcial Dereito á presunción de inocencia Dereito á vida privada Dereito á libre circulación é á emigración Dereito de asilo Dereito a unha nacionalidade Dereito ao matrimonio Dereito á propiedade Dereito á liberdade de pensamento, conciencia e relixión Dereito á liberdade de expresión Dereito á liberdade de reunión e de asociación Dereito a participar no goberno Dereitos económicos, sociais e culturais Dereito ao traballo Dereito ao descanso Dereito a un nivel de vida digno Dereito á educación Dereito á cultura e ao progreso científico Dereito a unha orde internacional respectuosa cos dereitos humanos Deberes do individuo cara á humanidade A declaración non pode interpretarse en contra dos dereitos que proclama.
Lecturas que falan de dereitos humanosNo hay comentarios:

Related Posts with Thumbnails